EtusivuVuosia, sävellyksiäUuno KlamiKuvagalleriaBibliografiaUuno Klami -seuraLinkitAjankohtaistaYhteystiedot In English
 

Uuno Klamia koskevia kirjoituksia

Aaltoila, Heikki 1937, Sinfoniakonsertti XIII [Psalmus]. Ajan Suunta 20.3. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1943, Uuno Klamin sävellyskonsertti. Ajan Suunta 30.10. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1950, Uuno Klamin juhlakonsertti. US 23.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960, Akateemikko Uuno Klamin 60-vuotisjuhlakonsertti. US 21.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960a, Uuno Klamin Psalmus [konserttiarvostelu]. US 18.12.
Aho, Kalevi 1985, Suomalainen musiikki ja Kalevala. SKS: Mänttä.
- 1988, Klamin keskeneräisen baletin arvoitus. US 28.5.
- 1988a, Uuno Klamin baletti Pyörteitä ja soitinnukseni sen ensimmäiseen näytökseen - Uuno Klamis balett "Virvlar" och min instrumentation av dess första akt. Turun musiikkijuhlat - Åbo musikfestspel 13.-20.8.1988. Ohjelmakirja - programbok. Turku. - Laaj. versio (suom.) teoksessa Kukela, Kari (toim.) 1990, Näkökulmia musiikkiin. SIC 3. Valtion painatuskeskus: Helsinki.
- 1988b, Arvoituksellinen Pyörteitä - Klamis gåtfulla balett. Concerto 4.
- 1990, Uuno Klamin baletti Pyörteitä ja soitinnukseni sen ensimmäiseen näytökseen. Kurkela, Kari (toim.), Näkökulmia musiikkiin (SIC 3). Valtion painatuskeskus: Helsinki. S. 145-155.
- 2003, Uuno Klamin alkusoitto Karjalainen tori. Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
Aho, Kalevi & Valkonen, Marjo 2000. Uuno Klami: Elämä ja teokset. Helsinki: WSOY.
Akateemikko Uuno Klami †. Työväen Musiikkilehti 5:1961.
Aniane (nimim.) 1947, Meri ja säveltäjä Uuno Klami. Kuva 7-8. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Annu (nimim.) 1943, Klami soitti pienenä viulua ja sävelsi siksi viulukonsertin... US 29.10.
A., V. (nimim.) 1950, Uuno Klamin 50-vuotisjuhlakonsertti. Maakansa 24.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Bengtsson, Ingmar. Ks. Klami 1973.
Bergman, Erik 1961, Radions tisdagskonsert [Psalmus]. HBL 14.12.
Buchert, Birger 1921, Musikinstitutets elevuppvisning IV. Dagens Press 18.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1922, Musikinstitutets elevuppvisning V. Svenska Pressen 26.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1922a, Musikinstitutets kammarmusikkonsert III. Svenska Pressen 15.11. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1923, Musikinstitutets offentliga uppvisning VI.Svenska Pressen 26.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1924, Kompositionsmatinén. Svenska Pressen 31.3. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1928, Uuno Klamis kompositionskonsert. Svenska Pressen 28.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1933, Symfonikonsert VII [Kalevala-sarja]. Svenska Pressen 2.12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1937, Symfonikonsert XIII [Psalmus]. Svenska Pressen 22.3. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Cameron, Basil 1961, ks. “Suomi voi olla ylpeä poikansa teoksista”.
Carlson, Bengt 1922, Musikinstituts femte offentliga uppvisning. HBL 26.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Chydenius, Kaj 1960, Akateemikon 60-vuotiskonsertti. Kauppalehti 22.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960a, Tiistaikonsertti [Psalmus]. Kauppalehti 17.12.
Cohen, Harriet 1961, ks. “Suomi voi olla ylpeä poikansa teoksista”.
Cronvall, Aarno (toim.) 1972, Toini Klami muistelee Uuno Klamia. An­­to­­logiassa Symposion Uuno Klami. Toim. Erkki Salmenhaara. Uuno Klami -seuran julkaisuja 3.
Daktyli (nimim.) 1941, Musiikki [Vipusessa käynti]. Ylioppilaslehti 7.
Diktonius, Elmer 1932, Nielsen och Klami. Nya Argus 1.
- 1933, Den sista [Klami: pianokonsertto n:o 1]. Nya Argus 11.
- 1933a, En finne och en ryss [Kalevala-sarja; en ryss = Nikolai Lopatnikoff]. Nya Argus 21. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1933b, Opus 12. Musik. Holger Schildt:Helsinki. [Otteita]. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1935, Musikbrev från Nurmijärvi. Nya Argus 17.
Ehrström, Otto 1937, Symfonikonserten [Psalmus]. HBL 20.3. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1950, Uuno Klami 50 år. HBL 20.9.
- 1950a, Uuno Klamis festkonsert. HBL 23.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960, Uuno Klami 60 år. HBL 20.9.
- 1960a, Uuno Klamis festkonsert. HBL 22.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960b, Tisdagskonserten [Psalmus]. HBL 15.12.
Ekman, Karl 1922, Helsingfors musikinstituts 3:dje kammarmusikkonsert. HBL 15.11. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1923, Helsingfors musikinstituts offentliga uppvisning IV. HBL 26.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Elmgren-Heinonen, Tuomi (toim.) 1959, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Suuri musiikkikirja. Otava: Keuruu.
Englund, Einar 1950, Uuno Klamis festkonsert. Nya Pressen 23.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960, Uuno Klami död. HBL 30.5.
Fantapié, Henri-Claude 2003. Humour, pittoresque, pastoral, grotesque, dans l’œuvre de Uuno Klami. Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
- 2003a. Huumori, pittoreski, pastoraalinen ja groteski Uuno Klamin tuotannossa. Suom. Anja Fantpié. Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
Fordell, Erik 1960, Akademiker Uuno Klamis 60-årskonsert. Österbottningen 23.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Forslin, Alfhild 1951, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Sohlmans Musiklexikon 3. Sohlmans Förlag: Stockholm.
Forsman, Folke 1988, Från renässanspolyfoni till 60-talsbalett [Pyörteitä, 1. näytös KE]. HBL 21.8.
- 1988a, Publikbortfall [Pyörteitä]. HBL 12.11.
Funtek, Leo 1931, Uuno Klamis kompositionskonsert. Svenska Pressen 16.12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1939, Adertonde symfonikonserten [Sinfonia n:o 1 KE]. Svenska Pressen 6.5.
- 1943, Uuno Klamis kompositionskonsert. Svenska Pressen 30.10. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1946, Uuno Klamis kompositionskonsert. Svenska Pressen 16.2. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Grüner-Hegge, Odd 1961, ks. “Suomi voi olla ylpeä poikansa teoksista”.
H., A. 1921, Musiikkiopiston julkiset näytteet IV. US 18.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Haapanen, Toivo 1922, Musiikkiopiston näytteet. Iltalehti 26.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1923, Musiikkiopiston näytteet VI. Iltalehti 26.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1924, Sävellysmatinea. Iltalehti 1.4. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1933, Uuno Klami. Aamu 1. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1940, Suomen säveltaide. Otava: Helsinki.
Haikonen, Marko 1990, Laivojen, kaupan ja sadetakkien Klamila. Kymen Sanomat 29.7.
[Halonen, Antti] 1975, Myös Klami sävelsi Kalevala-baletin. US 12.2.
Hannikainen, Tauno 1961, ks. “Suomi voi olla ylpeä poikansa teoksista”.
Hayes, Malcolm 1990, “A scandalous neglect” [levyarv.]. Classic CD, December.
- 1990a, [Levyarvostelu]. Classic CD 12.
Hd-. (nimim.) 1947, Uuno Klami, kymenlaaksolainen säveltäjä. Kymen Purha 3-4.
Hedwall, Lennart 1992, Noter. Fazer-nytt (Pyörteitä). Musikrevy 5.
Heikinheimo, Seppo 1991, Hoo-si-an-na, sä-vel-tä-jä-vel-jet! Säveltäjä ja kriitikko Uuno Klami protestoi kerran keskinäistä kiitoskuoroa vastaan [E. Salmenhaara (toim.), Pyörteitä vanavedessä]. HS 29.1.
- 1992, Oopperaorkesteri pelastaa! [Psalmus]. HS 18.8.
Heikki Asunnan kirjoittama juhlakantaatti innoitti Uuno Klamia sävellystyössä. Aamulehti 24.11.1956.
Heini, Maija-Liisa 1959, Akateemikko Uuno Klami. Viikkosanomat 20.
Heiniö, Mikko 1982, Tonalisuuden ja atonaalisuuden käsitteet ja ideat säveltäjien kirjoituksissa. Musiikki 2.
- 1984, Innovaation ja tradition idea. Näkökulma aikamme suomalaisten säveltäjien musiikkifilosofiaan. Acta musicologica fennica 14. Suomen musiikkitieteellinen seura: Helsinki.
- 1985, Uusklassismin reseptio ja Suomen luova säveltaide 1930-luvulta 1950-luvun puoliväliin. Suomen musiikkitieteellinen seura: Helsinki (I: Musiikki 1-2; II: Musiikki 3-4).
Helasvuo, Veikko (toim.) 1948, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Musiikin tietokirja. Otava: Helsinki.
- 1949, Kolme säveltäjää [Karjalainen tori KE]. HS 19.2.
Helenius, Brita (toim.) 1960, Uuno Klami 60 vuotta. Antologiassa Symposion Uuno Klami. Toim. Erkki Salmenhaara. Uuno Klami -seuran julkaisuja 3.
Hellevaara, Kerttu 1990. Klamin musiikin juhlaa... Taiteen maailma 2, s. 9-10.
Hiidenkari, Petri 1996, Uuno Klami: Kuningas Lear, alkusoitto op. 33 [Teosesittely]. Yle Classica 3.
Humina (nimim.) 1943, Säveltäjä Uuno Klami. Suomen Kuvalehti 48. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
"Humoristi en ole, vaikka en itkuvirsistä pidäkään" [haastattelu]. HS 15.4.1959.
Huuskonen, Sirpa 1993, Uuno Klamin viulukonserton kaksi versiota. Anto­logiassa Symposion Uuno Klami. Toim. Erkki Salmenhaara. Uuno Klami -seuran julkaisuja 3.
Hytti, Erkki 1987, Uuno Klami ihmisenä ja säveltäjänä I-IV. Kymen Sanomat 9.10., 11.10., 18.10. ja 21.10.
Iisu (nimim.) 1931, Modernia musiikkia kuullakseen täytyy tulla Viipuriin. Karjala 18.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
I., K. A. (nimim.) 1933, Eilisen sinfoniakonsertin [Kalevala-sarja]. Sos. dem. 2.12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Ikonen, Lauri 1921, Musiikkiopiston näytteet. Iltalehti 18.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1922, Musiikkiopiston näytteet. US 25.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1922a, Musiikkiopiston konsertti. US 15.11. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1923, Musiikkiopiston näytteet. US 26.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Ingman, Olavi 1931, Uuno Klamin sävellyskonsertti. Suomenmaa 15.12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1932, Kalevalajuhlassa [Maan synty KE]. Suomenmaa 1.3.
Isopuro, Jukka 1995, Eurokelpoista vauhtia [levyarvostelu]. HS 26.6.
Jakovlev, M. M. 1974, Uuno Klami. Muzykal’naja enciklopedija 2. Moskova.
Jambou, Louis 2003. Traits stylistiques espagnols dans dans la musique de Uuno Klami. Approche morphologique. Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
- 2003a. Uuno Klamin musiikin espanjalaiset piirteet morfologisen tarkastelun kohteena. Suom. Helena Tyrväinen. Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
Jost, Christa 2003. Pyörteitä: From Klami’s Fragment to Aho’s Creative Completion. Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
Juntto, Timo & al. (toim.) 1988, Akateeminen Laulu '88. 35-vuotisjuhlakirja. Akateeminen Laulu: Helsinki.
Jurkowski, Edward 2003. Aspects of Stravinsky’s Influence on the Early Music of Uuno Klami. Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
K., P. (nimim.) 1955, Sinfoniakonsertti IV A [Teema ja muunnelmia sellolle ja orkesterille KE]. HS 8.10.
Kaipainen, Jouni 1995, Keveää ja uljasta Klamia [levyarvostelu].  Classica 3.
- 1995a, Lisää Klamia [levyarvostelu]. Classica 4.
- 1995b, Klami klassistisena [levyarvostelu]. Classica 6.
Karila, Tauno 1943, Uuno Klamin sävellyskonsertti. HS 30.10. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1946, Uuno Klamin sävellyskonsertti. HS 16.2. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1950, Uuno Klami 50-vuotias. HS 20.9.
- 1950a, Uuno Klamin juhlakonsertti. HS 23.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1950b, Uuno Klami 50-vuotias. Musiikki 7-8.
- 1961, Tiistaikonsertti [Psalmus]. Sos.dem. 14.12.
- 1962, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Otavan iso tietosanakirja 4. Keuruu.
- 1963, Uuno Klami. Teoksessa Ankkapurha V. Kymenlaakson Osakunnan kotiseutujulkaisu. Kouvola.
- 1966, Uuno Klami. Teoksessa Marvia, Einari (toim.), Suomen Säveltäjiä II. WSOY: Porvoo.
Karjalainen, Kauko 1993, Uuno Klamin sävellykset radiolle. Liite 1: Uuno Klamin sävellykset YLE:n äänilevystön Fono-tiedostossa. Liite 2: Luettelo Oy Yleisradio Ab:n hallussa olevista Uuno Klamin nuottikäsikirjoituksista. Antologiassa Symposion Uuno Klami. Toim. Erkki Salmenhaara. Uuno Klami -seuran julkaisuja 3.
Katila, Evert 1922, Musiikkiopiston näytteet. HS 25.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1923, Musiikkiopiston julkiset näytteet. VI. HS 26.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1928, Uuno Klamin sävellyskonsertti. HS 28.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1933, Uuno Klamin uusi orkesteriteos. Kalevala-sarja kuultiin eilen VII:ssä sinfoniakonsertissa. HS 2.12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1937, Uuno Klamin "Psalmus". HS 20.3. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1939, Sinfoniakonsertti XVIII [sinfonia n:o 1 KE]. HS 6.5.
Kauko, Olavi 1961, Uuno Klami - alkuvoimainen lumooja ja häikäisevä taituri [muistokirjoitus]. HS 30.6. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1961a, Piirteitä Uuno Klamin kuvaan. Suomen Musiikin Vuosikirja 1960-1961.
- 1988, Klamin Psalmus suurimmillaan. HS 23.4.
- 1988a, Klami ja Aho Sampoa takomassa. HS 21.8. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1988b, Klamin Pyörteitten karumpi ilme. HS 12.11.
- 1989, Cajanuksen ja Klamin profeetallinen näky. HS 6.3.
- 1991, Virtuoosisen realismin säihkyä. Lagerspetz ja Tapiola sinfonietta tavoittivat Klamin harvinaisen toisen pianokonserton sävelkirjon [levyarv.]. HS 25.1.
- 1992, Kaksi onnellista hetkeä [Symphonie enfantine]. HS 26.4.
- 1994, Räiskyvänä ja totisena. Radion sinfoniaorkesteri jatkoi Uuno Klamin perinteen vaalimista. HS 17.10.
Kertomus Suomen Akatemian toiminnasta vuonna 1959. Helsinki 1960.
Klemetti, Heikki 1928, Uuno Klamin sävellyskonsertti. US 28.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
-  1931, Uuno Klamin sävellyskonsertti. US 15.12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
-  1937, XIII sinfoniakonsertti [Psalmus]. US 20.3. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Kokkonen, Jarmo 1988, Miellyttävä tuttavuus [Pyörteitä, 1. näytös KE]. Turun Sanomat 21.8.
Kokkonen, Joonas 1950, Päättyvän viikon musiikkia [Juhlakonsertti]. Kauppalehti 23.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1961, [Uuno Klami. Muistosanat]. US 30.5.
Kontula, Rafael 1968, Uuno Klami, säveltäjä ja akateemikko. Teoksessa Klamin suvun vaiheita. Klamin suvun sukuyhdistys r.y.: Lahti.
Korpinen, Arto Sakari 1996, Upea Jennifer Koh [konserttiarvostelu: viulukonsertto Lahdessa]. Etelä-Suomen Sanomat 23.3.
K-s. (nimim.) 1939, XVIII sinfoniakonsertti. Uuno Klamin I sinfonia [KE]. Ajan Suunta 6.5.
K-u. (nimim.) 1949, Unkarilainen johtaja [Ferencsik; Karjalainen tori]. US 18.2.
Kullberg, Irene 1991, Ympyrä sulkeutui. Klamin baletin kantaesitys huipensi Lahden urkuviikot. HS 6.8.
Kunnas, Jouko 1950, Uuno Klamin juhlakonsertti. Sos.dem. 23.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1954, Uuno Klamin viulukonsertto. Sos.dem. 10.4.
- 1959, Uuno Klami - vuoden säveltäjä ja nuorin akateemikkomme. Työväen Musiikkilehti 9-10. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960, Uuno Klami 60-vuotias. Sos.dem. 20.9.
- 1960a, Uuno Klamin sävellyksiä. Sos.dem. 22.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960b, Klamin “Psalmus” [konserttiarvostelu]. Sos.dem. 17.12.
Kunniajäsen Klami. Kymen Purha 1960, s. 48-49.
Kuosma, Venni 1943, Uuno Klamin sävellyskonsertti. Karjala 30.10. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1946, Uuno Klamin sävellyskonsertti. Karjala 16.2. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1950, Uuno Klamin juhlakonsertti. Karjala 23.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Kuusisto, Taneli (T. K-o.) 1955, Sinfoniakonsertti IV A [Teema ja muunnelmia sellolle ja orkesterille KE]. US 8.10.
- 1961, [Uuno Klami. Muistosanat]. HS 30.5.
- 1961a, [Uuno Klami. Muistosanat]. US 30.5.
- 1961b, Uuno Klami poissa. Pieni Musiikkilehti 1.
Lahtelaisten Klami-sarjan toinen levy ilmestyi. HS 3.12.1994.
- 1965, Uuno Klami. Teoksessa Musiikkimme eilispäivää. WSOY: Porvoo.
Lampila, Hannu-Ilari 1990, Sulkeutunut Klami maalaili ranskalaisia värejä ja leikki rajuilla rytmeillä [Erkki Salmenhaaran radioesitelmän esittely]. HS 20.9.
-1990a, Säveltäjä Uuno Klamin lapsuutta [TV-dokumentin esittely]. HS 21.9.
- 1992, Karjalan laulumailta [Kalevala-sarja HKO:n konsertissa]. HS 25.10.
- 1993, Suomalaissäveltäjä hummailee autiossa 1920-luvun Pariisissa [Tiina-Maija Lehtosen TV-dokumentin esittely]. HS 10.5.
Lappalainen, A.-L. 1963, “Hänen musiikissaan soi meri”. Uuno Klamin muistomerkki paljastettiin [Virolahdella]. HS 26.8.
Lappalainen, Seija & Salmenhaara, Erkki 1989, Uutta tietoa Uuno Klamista. Pieniä sävellyksiä, suuria suunnitelmia. Musiikki 1-2:1987 (1989).
Lehtonen, Tiina-Maija 1982, Modernismin viime kuohut ja kansallisromantiikan paluu. Suomen säveltaiteen vuosikymmenet 7. Rondo 7.
- 1985, Uuno Klamin "Karjalainen rapsodia" - modernia primitivismiä suomalaisessa musiikissa. Teoksessa Leisiö, Timo (toim.), Muutoksia musiikissa, musiikkia muutoksissa. Suomen Harmonikkainstituutin julkaisuja 11. Ikaalinen.
- 1986 (toim.), Uuno Klami. Teokset / Works. Alkusanat / Foreword Veikko Talvi. Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto: Helsinki.
- 1986a, Uuno Klami (suom. ja engl.). Julkaisussa 1986.
- 1986b, [Laulu Kuujärvestä - The Song of Kuujärvi, Karjalainen rapsodia - Karelian Rhapsody]. Ondine ODE 705.
- 1987, Elämää ja musiikkia Pariisissa. Nuori Uuno Klami ei ollut juro päästyään maailmankaupungin kaikkien ilojen makuun. (Sisältää otteita Klamin kirjeistä Alvar Andströmille Pariisista 1924-1925). HS 3.5.
- 1987a, [All’Ouvertura, Merikuvia - Sea Pictures, Kalevala Suite - Kalevala-sarja].  Finlandia Records FACD 356.
- 1988, Uuno Klamin Psalmuksen lähteillä - Renässans för Klamis Psalmus. Concerto 1.
- 1988a, Uuno Klami: Psalmus. Esipuhe teoksen pianopartituurissa (Edition Fazer F.M. 07792-5).
- 1993, Musiikkiarvostelija Uuno Klami. Antologiassa Symposion Uuno Klami. Toim. Erkki Salmenhaara. Uuno Klami -seuran julkaisuja 3.
- 1993a, Yö Montmartella. TV-draamadokumentti, käsikirj. ja ohjaus T.-M. Lehtonen. TV-1 10.5.
Leiviskä, Helvi 1960, Uuno Klamin 60-vuotisjuhlakonsertti. IS 21.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Leiviskä, Saara (toim.) 1980, Toini Klami muistelee Uuno Klamia. Kotiliesi 19. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
"Lemminkäisestä kuullaan vielä!" Uuno Klami kertoo "Kalevalasta". US 2.12.1933.  Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Lilja, Saara 1955, Uuno Klamia haastattelemassa. Uusi Musiikkilehti 4. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Lintuniemi, Raimo (nimim. RALI) 1959, Suomalaisia säveltaiteilijoita 50. Uuno Klami. Kirkko ja musiikki 4-5.
- 1960, 60-vuotias akateemikko. Kirkko ja musiikki 9.
Lopatnikoff, Nikolai 1934, Nuoret suomalaiset säveltäjät [Klami, Aarre Merikanto, Ranta, Raitio, Linnala]. Suomen Musiikkilehti 10.
Luotonen, Jouko 1990, Uuno Klamin sävellykset YLE:n Äänilevystön FONO-tiedostossa. STAIRS-tuloste 19.9. Moniste.
Lähdetie, Ismo 1990, Säveltäjänä Suomessa ennen ja nyt [Pyörteitä vanavedessä -antologia]. Turun Sanomat 27.10.
Länsiö, Erkki [Tritonus] 1950, Musiikkia viikon varrelta. Työkansan Sanomat 8.2.
Maasalo, Kai 1976, Uuno Klamin Psalmus. Teoksessa Salmenhaara, Erkki (toim.), Juhlakirja Erik Tawaststjernalle 10.X.1976. Acta musicologica fennica 9. Suomen musiikkitieteellinen seura & Otava: Keuruu.
- 1980, Radion Sinfoniaorkesterin viisi vuosikymmentä 1927-1977. Oy Yleisradio Ab: Jyväskylä.
Madetoja, Leevi 1922, Musiikkiopiston konsertissa. HS 15.11. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1924, Oppilassävellys-matinea. HS 31.3. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1931, Uuno Klamin sävellyskonsertti. HS 15.12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Malmi, Paula 1993, Uuno Klamin lapsuus ja nuoruus. Antologiassa Symposion Uuno Klami. Toim. Erkki Salmenhaara. Uuno Klami -seuran julkaisuja 3.
Marianna (nimim.) 1949, Suomalaista musiikkia unkarilaisen johtamana [Karjalainen tori]. HS 18.2.
Merikanto, Aarre 1937, Uuno Klamin "Psalmus" kuorolle, sooloille, ja orkesterille. Musiikkitieto 4. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Miinalainen, Mauno 1990, Klamin kunniaksi kirja ja kokous. - Uuno Klamin musiikkia äänilevyillä. Kotkan Sanomat 19.9.
Mister X (nimim.) 1959, Uuno Klami - suomalainen säveltäjä. Taiteilijakuvan hahmottelua. Elinkeinovapaus 9.
Mr. (nimim.) 1950, Uuno Klami [Juhlakonsertti]. Vapaa Sana 23.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Murtomäki, Veijo 1992, Gómez-Martinezin ja oopperaorkesterin kelvollinen avaus [Psalmus]. HS 20.8.
- 1994, Klami-levytykset tuovat kansainvälistä arvostusta [levyarvostelu]. HS 14.7.
- 1995, Lahtelaisten upea Uuno Klami -levy syventää säveltäjäkuvaa. HS 21.2.
- 1995a, Klami on veijarisinfonikko [levyarvostelu]. HS 10.11.
- 1996, Mainio Klami saa jo viestinsä perille. HS 9.3.
- 1996a, Klami-levytys yllättää jälleen. HS 4.7.
Mäkelä, Tomi 1993, Orkestraatio ja muoto Uuno Klamin pianokonsertossa Une nuit à Montmartre opus 8 (1925). Antologiassa Symposion Uuno Klami. Toim. Erkki Salmenhaara. Uuno Klami -seuran julkaisuja 3.
Mäkinen, Timo & Nummi, Seppo 1965, Musica fennica (engl., saks., ransk. ja ven. laitokset). Otava: Keuruu. 2. p. 1985.
Määttänen, Jukka 1988, Klamin ja Ahon karu satu. [Pyörteitä, 1. näytös]. US 12.11.
Niiniluoto, Maarit 2003. Kummisetäni Uuno Klami. Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
Nordgren, Pehr Henrik 1977, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Sohlmans musiklexikon 4. Sohlmans Förlag AB: Stockholm.
- 1978, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Otavan iso musiikkitietosanakirja. Keuruu.
- 1980, Arvoituksellinen Uuno Klami. Musiikki 1.
- 1994, Uuno Klami's Kalevala Suite. Finnish Music Quarterly 2.
Nummi, Lassi 1960, Uuno Klamin “Psalmus”. Kauppalehti 12.12.
Nummi, Seppo 1959, Raikkaan hiljaisuuden ja merituulten säveltäjä. Uuno Klami - akateemikkoehdokas. US 15.4. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1959a, Uuno Klami - uusi akateemikko. US 9.5.
- 1960, Uuno Klami, hiljainen akateemikko. Kauppalehti 20.9.
- 1965, ks. Mäkinen, Timo.
- 1967, Modern musik. Julkaisusarjassa Finland i dag. Sveriges Finlands­föreningars Riksförbund: Stockholm.
Nuotti-Jussi (nimim.) 1943, Uuno Klami [viulukonsertto]. Sos.dem. 29.10.
Oramo, Ilkka 1980, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa The New Grove Dictionary of Music and Musicians X. Macmillan: London.
Otonkoski, Lauri 1990, Lappalainen juhlakantaatti vai saamelainen requiem [Kalevala-sarja]. HS 1.9.
Paavola, Martti 1928, Kansankonsertti. Iltalehti 23.1. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1928a, Uuno Klamin sävellyskonsertti. Iltalehti 29.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1931, Uuno Klamin sävellyskonsertti. Ajan Sana 18.12. (Myös Valvoja-Aika 1932). Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1937,  Musiikkikatsaus [Psalmus]. Valvoja-Aika 1937. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Palmgren, Selim 1931, Uuno Klami [Sävellyskonsertti]. HBL 15.12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1939, Adertonde symfonikonserten [Sinfonia n:o 1 KE]. HBL 6.5.
- 1943, Uuno Klamis kompositionskonsert. HBL 30.10. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1946, Uuno Klami [Sävellyskonsertti]. HBL 16.2. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Pals, Nicolai van der 1924, Musikinstitutets kompositionsmatiné. HBL 31.3.
- 1928, Folkkonserten.HBL 23.1. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1928a, Uuno Klamis kompositionskonsert. HBL 28.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Parland, Oscar 1949, Tre unga tonsättare [Karjalainen tori]. Svenska Demokraten 26.2.
Parland, Ralf 1943, Symfonisk återblick. Uuno Klamis kompositionskonsert. Arbetarbladet 10.11. (Myös Nya Argus 19). Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1945, Uuno Klamis tonkunst. Arbetarbladet 30.8. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1946, Uuno Klamis kompositionskonsert. Arbetarbladet 20.2. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Pesola, Väinö 1921, Helsingin Musiikkiopisto. Julkiset näytteet IV. Sos. dem. 18.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1922, Musiikkiopiston [näytteet]. Sos. dem. 26.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1922a, Musiikkiopiston kolmas konsertti. Sos.dem. 15.11. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1923, Musiikkiopiston [näytteet]. Sos. dem. 26.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1928, XIV Kansankonsertti. Sos.dem. 23.1. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1928a, Uuno Klami [Sävellyskonsertti]. Sos. dem. 28.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1937, Uuno Klamin Psalmus. Sos.dem. 20.3. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1938, Kilven kuoron esittämät suurteokset [Psalmus]. Musiikkitieto 4. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1939, XVIII Sinfoniakonsertti. Klami ja Mikkilä esillä [Sinfonia n:o 1 KE]. Sos.dem. 6.5.
- 1943, Uuno Klamin [sävellyskonsertti]. Sos. dem. 30.10. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1946, Uuno Klami [Sävellyskonsertti]. Sos. dem. 16.2. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1950, Uuno Klami 50-vuotias. Sos. dem. 20.9.
- 1953, Kalevalaista musiikkia. Työväen Musiikkilehti 3.
- 1959, Uuno Klami ehdokkaaksi. Sos.dem. 15.4.
Pingoud, Ernst 1928, Helsingin konsertteja [Sävellyskonsertti]. Suomen Musiikkilehti 15. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1929, Den yngsta musiken i Finland II. Nya Argus 4.
- 1933, Symfonikonsert VII [Kalevala-sarja]. HBL 2.12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Pylkkänen, Tauno 1943, Syyskauden musiikkia [Sävellyskonsertti]. Suomalainen Suomi 8. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1946, Alkukevään konsertteja [Sävellyskonsertti]. Suomalainen Suomi 4. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1949, Kolmen säveltäjän konsertti [Karjalainen tori KE]. US 19.2.
- 1960, Uuno Klami 60-vuotias. US 20.9.
- 1961, Akateemikko Uuno Klami kuollut. US 30.5.
Päivän nimi. Pariisin vaikutelmia tänään Yliopistossa? IS 22.9.1950
Ranta, Sulho 1924, Kolme uusinten suuntain säveltäjäämme [Raitio, Merikanto, Klami]. Tulenkantajat. Nuoren Voiman Liiton kirjallisen piirin albumi. WSOY: Porvoo.
- 1927, Muutamia uusinten suuntain suomalaisia säveltäjiä. Suomen Musiikkilehti 12.
- 1928, Kirje Uuno Klamille. Tulenkantajat, näytenumero. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1929, Atonaalisuus on kuollut - eläköön atonaalisuus. Tulenkantajat 16.
- 1929a, Quo usque tandem? Tulenkantajat 21.
- 1929b, Sarabande et jazz. Tulenkantajat 22-24.
- 1932, Uudempi suomalainen sävellystaide pohjoismaisilla Musiikkijuhlilla. Kaleva 10.7.
- 1932a, Piirteitä sodanjälkeisestä nuoremmasta suomalaisesta säveltaiteesta V. Suomen Musiikkilehti 12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1933, Musiikkimaailmasta [Kalevala-sarja]. IS 2.12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1937, Sinfoniakonsertti XIII [Psalmus]. IS 20.3 . Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1937a, Maaliskuun musiikkia [Psalmus]. Suomalainen Suomi 3. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1939, Sinfoniakonsertti XVIII [sinfonia n:o 1 KE]. IS 6.5.
- 1943, Klamin uusi viulukonsertto. IS 30.10. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1950, Uuno Klamin juhlakonsertti. IS 23.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Rautio, Matti 1947, Suurkisojen palkitut orkesterisävellykset [Englund: Epinikia; Klami: Pyöräilijä; Saikkola: 1500 metriä]. Työväen Musiikkilehti 7.
Raybould, Clarence 1961, ks. “Suomi voi olla ylpeä poikansa teoksista”.
Rosas, John 1950, Uuno Klami 50 år. Åbo Underrättelser 20.9.
Ringbom, Nils-Eric 1937, [Uuno Klami: Psalmus] (suom. ja ruots). Helsingin kaupunginorkesterin käsiohjelma 16.3.
- 1958, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Band 7. Nid. p. 1989, täyd. Ilkka Oramo.
- 1960, Musikrevyn. Klami firas hemma - Sibelius debateras ute. Nya Pressen 19.9.
- 1960a, Musikrevyn. Klami och klassiskt. Nya Pressen 26.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960b, Musikrevyn. Monumentalverk och kammarmusik [Psalmus]. Nya Pressen 20.12.
- 1961, Uuno Klami [muistokirjoitus]. Nya Pressen 30.5.
R-o (nimim.) 1924, Sävellysmatinea. Sos. dem. 1.4. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Rudnev, Andrej 1954, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Grove's Dictionary of Music and Musicians V. 5th Ed. Macmillan: London.
Rydman, Kari (toim.) 1977, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Spectrum tietokeskus. WSOY, Porvoo.
Sabata, Victor de 1961, ks. “Suomi voi olla ylpeä poikansa teoksista”.
Salmenhaara, Erkki 1960, Uuno Klami 60-vuotias. Ylioppilaslehti 23.9.
- 1971, Uuno Klamin muotokuva [TV-ohjelma]. HS 13.11.
- 1985, Uuno Klamin kadonnut baletti. Suomen Kuvalehti 13.
- 1985a, Uuno Klami and the Kalevala. Finnish Music Quarterly 1-2.
- 1985b, Uuno Klami ja Kalevala. Synkooppi op. 20 (1:1985).
- 1988, Psalmus - Uuno Klamin pääteos. Pieni Musiikkilehti 1.
- 1988a, Uuno Klami: Psalmus (suom. ja engl.). Finlandia Records FACD 369.
- 1989, ks. Lappalainen, Seija.
- 1989a, Psalmus. A Vision in Music. Nordic Sounds, March.
- 1989b, Uuno Klamin Sudenmorsian. Teoksessa Kurkela, Vesa & Laakkonen, Anu (toim.), Vaijeritemppu. Ilpo Saunion juhlakirja 1.4.1989. Kansan Sivistystyön Liitto & al.: Helsinki.
- 1989c, Huonosti kuuluvat musiikit [Sudenmorsian]. Musiikkitiede 1.
- (toim.) 1990, Pyörteitä vanavedessä. Uuno Klami 90 vuotta. Uuno Klami -seuran julkaisuja 1. Helsinki.
- 1990a, Uuno Klamis balett "Virvlar". Föredrag från Nordisk Musik­forskarkongressen Turku/Åbo 15.-20.8.1988 ( = Musiikki 1-4/1989). Musik­vetenskapliga Sällskapet i Finland, Helsinki 1990.
- 1990b, Uuno Klami. Weilin & Göösin Suuri musiikkitietosanakirja III.
- 1990c, Uuno Klami - suuri purjehtija. Muusikko, joulukuu.
- 1990d, Pyörteitä vanavedessä. Uuno Klami 90 vuotta. Musiikki 2.
- 1992, Uuno Klami ­– Juhana Cajanus: Psalmus. Yxi Hengellinen Weisu / An Hymn / Andlig Sång / Ein Geistlich Lied / Hymne Spirituel / Üks Vaimulik Laulu (engl. Keith Bosley, ruots. Lars Huldén, saks. Heinrich Bremer, ransk. Jean-Luc Moreau, vir. August Anni & Outi Jyrhämä). Uuno Klami- seuran julkaisuja 2, Helsinki.
- 1992a, Uuno Klami: Psalmus (suom., engl. Susan Sinisalo). Teoksessa Salmenhaara, Erkki (toim.), Uuno Klami ­– Juhana Cajanus: Psalmus. Uuno Klami -seuran julkaisuja 2, Helsinki.
- 1992b, Uuno Klami. In: Komponisten der Gegenwart. Edition text+kritik 1992.
- 1993 (toim.), Symposion Uuno Klami. Uuno Klami -seuran julkaisuja 3. Helsinki.
- 1993a, Uuno Klamin “Tema con 7 variazioni e coda” sellolle ja orkesterille. Antologiassa Symposion Uuno Klami. Toim. Erkki Salmenhaara. Uuno Klami -seuran julkaisuja 3.
- 2003, Uuno Klami and King Lear. Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
Sargent, Malcolm 1961, ks. “Suomi voi olla ylpeä poikansa teoksista”.
Sarkama, Eila 1990, Uuno Klamin persoonallisuutta etsimässä [TV-dokumentin esittely]. Katso 39.
Seppälä, Heikki 1960, Uuno Klami 60-vuotias. Työväen Musiikkilehti 7.
Septima (nimim.) 1944, Espanjalaisia serenaadeja ja suomalaisia loitsurunoja kuorolle syntyy sinfonian välitöinä Uuno Klamin aamuhetkinä. Aseveli 12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Sermilä, Jarmo 1984, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Baker’s Biographical Dictionary of Musicians. 7th Ed. Oxford University Press & Schirmer Books: London, New York & al.
Sigyn (nimim.) 1943, Klamis nya violinkonsert. HBL 29.10.
Sinfoniakonsertti XIII. Ajan Suunta 20.3.1937. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Siukonen, Leena 1960, Akateemikko Uuno Klami 60-vuotias. IS 19.9.
Sjöblom, Paul 1993, Muistelmia Uuno Klamista. Antologiassa Symposion Uuno Klami. Toim. Erkki Salmenhaara. Uuno Klami -seuran julkaisuja 3.
Sjöqvist, Gunnar 1992, Finsk romantiker (levyarvostelu). Musikrevy 5.
Suomalainen, Kari (toim.) 1978, Yrjö Suomalaisen musiikkipakinoita. Otava: Keuruu.
Suomalainen, Yrjö 1932, Kalevalajuhlassa [Maan synty KE]. US 29.2.
- 1933, Sinfoniakonsertti VII [Kalevala-sarja]. US 2.12. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1939, Sinfoniakonsertti XVIII [Sinfonia n:o 1 KE]. US 6.5.
- 1943, Uuno Klamin sävellyskonsertti. US 30.10. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1946, Uuno Klamin sävellyskonsertti. US 16.2. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1950, Uuno Klami 50-vuotias. US 20.9.
- 1978, Pieni musiikkikahakka.  Ks. Suomalainen, Kari. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Suomalaista musiikkia - Finnish Music. Luettelo. Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö: Vammala 1973.
Suomalaista musiikkia unkarilaisen johtamana. US 18.2.1949.
Suomen päivä Köpenhaminassa. Klamin Kalevala-sarja erityisen huomion kohteena. Ruotsalaisia arvosteluja. HS 7.9.1938.
“Suomi voi olla ylpeä poikansa teoksista”. Musiikkimaailma suree Uuno Klamia. [Basil Cameronin, Harriet Cohenin, Odd Grüner-Heggen, Tauno Hannikaisen, Clarence Raybouldin, Victor de Sabatan ja Malcolm Sargentin muistosanat]. HS 31.5.1961.
Talvi, Veikko 1959, Akateemikko Uuno Klami - kymenlaaksolainen säveltäjä. Toimittamassaan teoksessa Kymenlaakson sävel. Kouvola.
- 1965, Lahjakas säveltäjä Uuno Klami. Teoksessa Nevalainen, V. E. (toim.), Kymenlaakson lukemisto. Helsinki.
- 1983, [Uuno Klami, Merikuvia, viulukonsertto]. Teksti myös ruots., engl. ja saks. Finlandia Records FA 334.
- 1986, ks. Lehtonen 1986.
- 1988, Uuno Klami Kymenlaakson kulttuurielämän ylläpitäjä. Kymenlaakson joulu.
Tarasti, Eero 1979, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Otavan Suuri Ensyklopedia. Keuruu.
- 2003, Oma itsensä monessa tyylissä? Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
Tarvainen, Eila 1961, Uuno Klami lähikuvassa. Akateeminen 1.
Tasa, Ami 1988, Professori Taneli Kuusiston muisteloita akateemikko Uuno Klamista. Itäviitta 38.
Tasa, Armas 1979, Harjun maatalouskoulun pitkäaikaisen opettajan professori Huugo Niinivaaran ja hänen perheensä vaikutus säveltäjä Uuno Klamiin. Itäviitta 28.
- 1982, Muisteloita Uuno Klamista. Itäviitta 32.
- 1983, Muisteloita Uuno Klamista - lapsuudesta ja nuoruudesta [Uuno Klamin serkun Hilja Könösen o.s. Korpelan haastattelu]. Itäviitta 33.
Tawaststjerna, Erik 1946, Uuno Klami [sävellyskonsertti]. SNS - Kansan Sanomat 20.2.
- 1950, Musikkrönika. Svenska Demokraten 28.2.
- 1959, Piirteitä Uuno Klamin säveltäjänkuvaan. HS 9.5. Myös teoksessa Salmenhaara, Erkki 1976 (toim.), Erik Tawaststjerna: Esseitä ja arvosteluja. Helsingin Sanomat: Helsinki. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960, Uuno Klamin 60-vuotispäivänä. HS 20.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960a, Uuno Klamin 60-vuotiskonsertti. HS 22.9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1960b, Klamin “Psalmus”. HS 16.12.
- 1961, Uuno Klami [muistosanat]. HS 30.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1961a, Uuno Klamin Psalmus. HS 15.12.
- 1962, Uuno Klami in memoriam. Teoksessa Kertomus Suomen Akatemian toiminnasta vuonna 1961. Suomen Akatemia: Helsinki.
- 1973, Klamin suggeroiva Kalevala-sarja. HS 3.3.
Tuomisto, Matti 1988, Turun musiikkijuhlien suuri päivä. Klamin Pyörteitä Ahon alasimella. Aamulehti ja US 21.8.
- 1990, Okko Kamu osaa kontrolloida kaaosta [Yö Montmartrella]. US 25.8.
Turtola, Martti 2003. Uuno Klami, sota ja heimoaate. Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
Turunen, Kari 1996, Uutta Klamia [levyarvostelu]. Sulasol 1.
Turunen, Martti 1931, Uuno Klamin sävellyskonsertti. Suomen Musiikkilehti 9. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Tyrväinen, Helena 1984, Psalmuksen uusi tuleminen. Klamin merkkiteos opiskelijavoimin. HS 17.12.
- 1985, Uuno Klamin baletin puuttuvat osat. Onko Pyörteiden pianonauhoite Tallinnan Estonia-teatterissa? HS 10.4.
- 1988, Klamin baletti Ahon visiona. Turun Sanomat 19.8. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
- 1989, Lisää Uuno Klamin Kalevala-sarjan sävellystyön vaiheista. Musiikkitiede 1.
- 1989a, Nimikkoseura Uuno Klamin musiikin tukena. Musiikkitiede 2.
- 1990, Uuno Klamin toinen pianokonsertto, teosesittely (myös englanniksi ja ranskaksi). Levykansiossa FACD 393.
- 1991, Uuno Klami: Sea Pictures – Uuno Klami: Merikuvia, teosesittely Fazerin partituurissa F.M. 09246-1. Espoo.
- 1991a, Voimmeko ymmärtää 3 Bf:n säveltäjän intentioita? Musiikki 1-2.
- 1991b, Klami loi Pyörteissään synteesiä. Turun Sanomat 8.7.
- 1991c, Uuno Klamin Psalmi XI. Sulasol 4.
- 1992, Uuno Klamin Psalmi XI (myös engl.), teosesittely Sulasolin  partituurissa 260.
- 1993, Musical borrowings and the composer’s intention. Investigating works of the Finnish composer Uuno Klami (1900–1961). Nordisk musikforskerkongress Oslo, 24.–27. juni 1992. Inlegg och referater.  Skriftserie fra Institutt for musikk og teater. Det historisk-filosofiske fakultetet, Universitetet i Oslo. S. 293–299.
- 1993a, Musiikilliset lainat ja tekijän intentio. Symposion Uuno Klami,  toim. Salmenhaara, Erkki. Uuno Klami -seuran julkaisuja 3. Uuno Klami   -seura: Helsinki. S. 67–83.
- 1993b, Uuno Klamin Kohtauksia nukketeatterista. Esittelyteksti Suomalainen Kamariooppera ry:n produktion käsiohjelmassa.
- 1994, Uuno Klamin Nummisuutarit-alkusoitto, Teema, 7 muunnelmaa ja Coda sekä Kalevala-sarja, esittelyteksti (myös. englanniksi, saksaksi ja ranskaksi) BIS-levy-yhtiön kansiossa CD-676.
- 1995, Uuno Klamin Kuningas Lear -alkusoitto ja ensimmäinen sinfonia, esittelyteksti (myös englanniksi, saksaksi ja ranskaksi) CD-levykansiossa  ODE 854-2.
- 1995a, [Uuno Klami - orkesteritaituri ja suomalainen kosmopoliitti] esittelyteksti teoksista Lemminkäisen seikkailut saaressa, Nummisuutarit-alkusoitto, Karjalainen rapsodia, Karjalainen tori ja Vipusessa käynti (myös englanniksi, saksaksi ja ranskaksi) CD-levykansiossa Uuno Klami – Works for Orchestra, ODE 859-2.
- 1996, Espanjalaisia ravistuksia Pariisissa – Uuno Klami ja Manuel de Falla. Musiikki 3. S. 370–385.
- 1996a, Orkesterin mestari ja musiikin kosmopoliitti Uuno Klami (1900–1961). Teoksessa Kansallisgalleria. Suuret suomalaiset. [Osa 4:] Kehittyvä Suomi (1945–1965). S. 86–89. Porvoo: Weilin+Göös.
- 1996b, Uuno Klami: Opernredoute 1929. Esittelyteksti (myös engl.) partituurissa Uuno Klami, Opernredoute 1929 per orchestra. UKS 1. Helsinki: Uuno Klami Society.
- 1996c, [Uuno Klami sinfonikkona] esittelyteksti Klamin teoksista Symphonie enfantine ja toinen sinfonia (myös englanniksi, saksaksi ja ranskaksi) CD-levykansiossa  ODE 858-2.
- 1997, Uuno Klami: Tema con 7 variazioni e Coda. Esittelyteksti (suom. ja engl.) nuottijulkaisussa Uuno Klami: Tema con 7 variazioni e Coda per violoncello ed orchestra, Reduction for Cello and Piano. UKS 2. Helsinki: Uuno Klami Society.
- 1997a, Uuno Klami, eurooppalainen suomalainen – Virolahdelta Suomen Akatemiaan. Classica 4. S. 4-11.
- 1997b, The Solitary Way of Uuno Klami in the Finnish Music of the 20th Century. Folklorism, Nationalism, Neoclassicism? Teoksessa Music and Nationalism in 20th-century Great Britain and Finland. Toim. Tomi Mäkelä. Hamburg: von Bockel Verlag. S. 199–216.
- 1997c, Kansallisten piirteiden ja Ranskan musiikin vaikutteiden kohtaamisia Toivo Kuulalla, Leevi Madetojalla ja Uuno Klamilla. Musiikki 3. S. 245–301.
- 1998, Merellinen säveltäjä Uuno Klami. Pääkaupunkiseudun Virolahtelaiset 1968-1998, toim. Hilkka Haaja et al. ISBN 952-91-0194-5. Vantaa. S. 21–23.
- 1998a, Miksi yhä kuunnella Uuno Klamin musiikkia? Teoksessa Klamin suvun seitsemää sorttia. Toim. Jyrki Haikonen, Hannu Tapani Klami, Matti Klami et al. Helsinki: Klami-suvun sukuyhdistys ry. S. 24-27.
- 1999, Manuel de Falla et le compositeur finlandais Uuno Klami : influence technique ou influence idéologique ? Manuel de Falla - Latinité et universalité. Actes du Colloque International tenu en Sorbonne 18-21 novembre 1996. Textes réunis par Louis Jambou. Musiques / Ecritures. Série Etudes. Paris : Presses de l’Université de Paris-Sorbonne. S. 437–463.
- 2000, yhdessä Marjo Valkosen kanssa, oheisvihko Klamin 100-vuotisjuhlavuoden näyttelyyn ”Päivä Virolahdella – yö Montmartrella. Uuno Klami 20.9. 1900 – 29.5. 1961”, moniste. (Sisältää Helena Tyrväisen artikkelit Suomalaisten piirteiden ja Ranskan musiikin vaikutuksen kohtaaminen Uuno Klamin musiikissa; Uuno Klami ja Pariisi; Klami ja suomalaiset kulttuuri-instituutiot; Uuno Klami -seura ry; Klamin musiikin levytykset.) Järjestäjä: Klami 2000 -toimikunta, Virolahti.
- 2000a, The success story of the man who forged the Sampo. 100th anniversary of Uuno Klami, the ‘Sunday’s child’ of Finnish music. Finnish Music Quarterly 2. S. 2–11.
- 2000b, Uuno Klami, säveltäjä. Kansallisbiografia (verkkojulkaisu). Helsinki: Suomen historiallinen seura. http://www.kansallisbiografia.fi.
- 2000c, Uuno Klami: Kuvia maalaiselämästä – Kansanjuhla / Uuno Klami: Scenes from Country Life – Village Festival. Esittelyteksti (suom. ja engl.) nuottijulkaisussa Uuno Klami: Scènes de la vie campagnarde (Fête populaire en plein air) / Kuvia maalaiselämästä. (Kansanjuhla). UKS-3. Helsinki: Uuno Klami Society.
- 2000d, Sammon takojan menestystarina. Suomen uuden musiikin sunnuntailapsi Uuno Klami on satavuotias. Rondo 4. S. 34–38.
- 2001, Klamia sanoin ja sävelin – Uuno Klami -seuran sata prosenttia juhlavuonna 2000. Epilogi. Uuno Klami 100 vuotta. Toim. Marjo Valkonen. Klami Rhapsodien julkaisuja 1. Kotka. S. 72–78.
- 2001a, Uuno Klami. The New Grove Dictionary of Music and Musicians Second Edition. Ed. Stanley Sadie. London: Macmillan.
- 2001b, Uuno Klami. The New Grove Dictionary of Music and Musicians Second Edition on Web. Ed. Stanley Sadie. London: Macmillan. http://www.grovemusic.com/grovemusic/script/article.asp?section=15092
- 2002, Samposepistaja tähelend. Teater – muusika – kino 5. S. 41–47. Eestin kielelle kääntänyt Anne Lange.
- 2003 (toim./ed.), Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society. 12 + 240 s.
- 2003a, Lukijalle – To the Reader. Teoksessa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society. S. vii–xii.
- 2003b, Satavuotias Uuno Klami – kansainvälinen suomalainen säveltäjä [symposiumin avajaispuhe]. Teoksessa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society. S. 17–22.
- 2003c (toim.), Neljä Uuno Klamin kirjoitusta. Teoksessa  Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society. S. 1–14.
- 2003d, The Influence of France on the Music of Uuno Klami – Outlines up to the Second World War. Teoksessa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim. Helena Tyrväinen.  EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society. S. 77–101.
- 2003e, Uuno Klami Pariisissa. Teoksessa  Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16. IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen.  EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society. S. 39–54.
- 2006, Uuno Klamin Kuvia maalaiselämästä (Kansanjuhla) — Kuvallisuus, identiteetti ja orkesterityyli. Teoksessa Musica viva! Matti Vainion juhlakirja. Festschrift for Matti Vainio. Toim. Tuomas Eerola, Riina Ikonen, Marko Myllyaho, Markku Pöyhönen, Pentti Savolainen, Petri Toiviainen. Helsinki: Minerva Kustannus Oy. S. 223–261.
- 2006a, Uuno Klamin ja P. Mustapään promootiokantaatti Kultasauvallinen. Teoksessa Viola Isokallio (toim.), Helsingin kauppakorkeakoulu Helsinki School of Economics 13. promootio. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu.
- 2007, Uuno Klamin Tsheremissiläinen fantasia. Teosesittely Helsingin kaupunginorkesterin vierailukonsertin 26.8. (Karjalohjalla) käsiohjelmassa.
- 2007a, Uuno Klamin viulukonsertto. Teosesittely Helsingin kaupunginorkesterin konserttien 28. ja 29.3. käsiohjelmassa.
- 2007b, Uuno Klamin orkesterifantasia Revontulet. Teosesittely Helsingin kaupunginorkesterin konserttien 31.1. ja 1.2. käsiohjelmassa.
-2008, Uuno Klamin Karjalainen rapsodia. Teosesittely Helsingin kaupunginorkesterin itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa Finlandia-talossa 6.12.
- 2009, Uuno Klamin Kalevala-sarja. Teosesittely Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa Finlandia-talossa 29.1. 2009.
- 2009, [Tsheremissiläinen fantasia, Kalevala-sarja, Aurore boréale], teosesittely Ondine- levy-yhtiön Klami-CD-kansiossa ODE 1143-2.
- 2009, ”Musiikki on siinä kylmää ja vakavaa, mutta se on puhdasta, absoluuttista” — Suomalaiset säveltäjät ja 1900-luvun alun ranskalainen klassisimi. Synteesi 4. S. 67–78.

- 2013 Kohti Kalevala-sarjaa: Identiteetti, eklektisyys ja Ranskan jälki Uuno Klamin musiikissa. Väitöskirja. Kuuluu sarjaan Acta Musicologica Fennica ; Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja - URN:ISSN:0587-2448 ; 0784-0322

Uuno Kalervo Klami, Kymenlaakson suuri poika. Sulasol 2:1962.

Uuno Klami [muistokirjoitus]. Kirkko ja Musiikki 4-5:1961.
Uuno Klami, vaeltaja vetten äärellä. Kymen Purha 1962, s. 4-5.
Uuno Klami valoi kansalliset sävelet kansainväliseen asuun [Erkki Salmenhaaran radioesitelmän esittely]. US 20.9.1990.
Uuno Klami vår nyaste akademiker. HBL 9.5.1959. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Uuno Klamin hautapatsaan paljastustilaisuus eilen. HS 18.10.1964.
Uuno Klamin [sävellyskonsertti]. IS 16.2.1946.
Uuno Klamin sävellyskonsertin arvosteluja. HS 31.10.1943.
Uuno Klamin uusi sinfonia. IS 16.2.1946. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
V., A. (nimim.) 1943, Uuno Klamin sävellyskonsertti. IS 30.10. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Vainio, Matti 1972, Uuno Klamin viulukonsertosta. Pieni Musiikkilehti 1.
- 1976, Kohti modernismia. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.
Valkonen, Marjo 2003. Uutta tietoa Uuno Klamista. Antologiassa Symposion Uuno Klami 1900–2000 – Helsinki 15.–16.
IX 2000. Esitelmät. Proceedings. Actes. Toim.  Helena Tyrväinen. EST Publication Series No. 10 / Publications of the Uuno Klami Society No. 4. Helsinki: Sibelius Academy & Uuno Klami Society.
Valsta, Heikki 1995, Klami-kuvia [levyarvostelu].
Rondo 6.
Wallner, Bo 1968, Vår tids musik i Norden. Nordiska Musikförlaget: Stockholm.
Wegelius, Aarne 1921, Musiikkiopiston julkiset näytteet. HS 18.5. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Vignal, Marc 1994, Klami [levyarvostelu]. Le Monde de la musique, novembre.
Wiik, Anna Kerttu 1993, Vaitelias Uuno Klami oli hauska säveltäjä [Tiina-Maija Lehtosen TV-draamadokumentti Yö Montnartrella]. Katso 19.
Viljanen, Aulimaija 1960, Salaviisas maestro. Akateemikko Uuno Klamia tapaamassa. HS 20.9.
Virtamo, Keijo (toim.) 1987, Uuno Klami. Artikkeli teoksessa Otavan musiikkitieto A-Ö. Keuruu.
Virtanen, A. I. 1961, [Uuno Klami. Muistosanat]. HS 30.5.
- 1961a, [Uuno Klami. Muistosanat]. US 30.5.
Virtanen, Aimo Pentti 1943,Uuno Klami. Hopeatorvet, marraskuu.
- 1945, Uuno Klami. Teoksessa Ranta, Sulho (toim.), Suomen Säveltäjiä. WSOY: Porvoo.
Viulukonsertto [haastattelu]. HS 29.10.1943. Myös teoksessa Salmenhaara. Erkki (toim.), Pyörteitä vanavedessä. Helsinki 1990.
Vuorenjuuri, Martti 1961, Uuno Klamin promootiokantaatti. HS 20.5.
Väisänen, A. O. 1955, Eräitten Kalevala-sävellysten alkuvaiheita. Kalevala­seuran vuosikirja 35. WSOY: Helsinki.
- 1962, Uuno Klami 1900-1960. Kalevalaseuran vuosikirja 42. Helsinki.

Lyhenteet

harj. = harjoitus
HBL = Hufvudstadsbladet
HS = Helsingin Sanomat
HY = Helsingin yliopisto
IS = Ilta-Sanomat
JY = Jyväskylän yliopisto
KE = kantaesitys
laud.tutk. = laudaturtutkielma
mtl = musiikkitieteen laitos
PG = Pro gradu -tutkielma
sem. es. = seminaariesitelmä
Sos. dem. = Suomen Sosialidemokraatti
TuY = Turun yliopisto
US = Uusi Suomi